Facebook YouTube

Palety fitosanitarne (tzw. fumigowane) to palety o różnych wymiarach standardowych i niestandardowych. Palety fumigowane są poddawane obróbce termicznej wg norm IPPC ISPM 15:2009. Obróbka fitosanitarna (tzw. fumigacja) polega na poddaniu palet lub drewna paletowego obróbce termicznej, taka czynność zabija agrofagi kwarantannowe, które żyją w drewnie (szkodliwe organizmy).

Dzięki temu zabiegowi paleta fumigowana, która została stworzona z takiego typu drewna może przekroczyć granice UE. Palety fumigowane (fito) oznacza się poprzez wypalenie charakterystycznego znaku kłosa, pszenicy z napisem IPPC oraz indywidualnym numerem producenta.