Facebook YouTube

Proces korozji zaczyna się, gdy wilgoć która jest zawarta w powietrzu osadza się na metalu. Wilgotność działa jak przewodnik dla przepływu elektronów między obszarami o wysokiej energii (katodami) a obszarami o niskiej energii (anodami) na powierzchni metalowej. W wyniku opisanego elektrochemicznego procesu powstają widoczne efekty utlenienia, które są zwane korozją, nalotem czy rdzą. Antykorozja to linia materiałów antykorozyjnych zawierających lotne inhibitory korozji (Volatile Corrosion Inhibitors – VCI). Zawierają one opatentowane preparaty chemiczne, które wydzielają niewidoczną, bezwonną i nietoksyczną parę powstrzymującą korozję.